Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Cùng mang trà ra mời khách nào

Đầu tiên chúng ta sẽ làm nóng ấm pha trà


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

お茶

おちゃ

Trà xanh

ありがとう

ありがとう

Cám ơn

おいしい

おいしい

Ngon

まで

まで

cho tới

出す

だす

Lấy ra

まえ

trước, trước khi

新聞

しんぶん

Tờ báo

少し

すこし

Một chút

も

Cũng

Với

いろ

Màu sắc

使う

つかう

Sử dụng

出る

でる

Ra khỏi ,ra ngoài ,xuất hiện

どうぞ

どうぞ

Xin mời

開く

ひらく

Mở

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ゆっくり

ゆっくり

Chậm rãi,thong thả, từ từ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

こぼす

こぼす

Làm tràn,làm đổ,đánh đổ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

もてなす

もてなす

tiếp đón, chiêu đãi

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

しばわんこの和の心 (Ep6) (Tinh thần Nhật Bản của chú chó Shibawanko)

Lời dịch Shibawanko no wa no kokoro

Độ khó:

Người dịch : Vinh Tran

Ca sĩ :


VIDEO LIÊN QUAN