Bài hát tiếng Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 06/29/17 05:53 Music
あとひとつ

Còn một chút nữa thô...

Độ khó: 06/28/17 04:38 Music
ヒカレ

Hikare

Độ khó: 06/27/17 05:09 Music
カブトムシ

Bọ hung

Độ khó: 06/26/17 00:53 Music
Độ khó: 06/25/17 00:57 Music
Độ khó: 06/24/17 04:18 Music
Fall In Love

Fall In Love

Độ khó: 06/22/17 05:47 Music
旅立ち

Khởi hành

Độ khó: 06/22/17 04:45 Music
どんな時も

Bất cứ lúc nào

Độ khó: 06/21/17 00:59 Music
東京五輪の地方費用負担は

Kinh phí Olympic 202...

Độ khó: 06/16/17 04:20 Music
タッタ

Chỉ vậy thôi

Độ khó: 06/15/17 07:47 Music
ありがとう

Cảm ơn

Độ khó: 06/12/17 03:45 Music
ともに

Cùng nhau

TUẦN NÀY XEM GÌ