Bài hát tiếng Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 08/02/17 04:07 Music
Ignite

Bừng cháy

Độ khó: 08/01/17 02:49 Music
やってみよう

Thử đi nào

Độ khó: 07/31/17 04:15 Music
君とずっと

Mãi bên em

Độ khó: 07/28/17 00:28 Music
Độ khó: 07/26/17 00:39 Music
Độ khó: 07/25/17 04:52 Music
前前前世

Tiền kiếp

Độ khó: 07/24/17 04:24 Music
Courage

Lòng dũng cảm

Độ khó: 07/19/17 01:25 Music
Độ khó: 07/19/17 03:34 Music

ito

Độ khó: 07/18/17 04:31 Music
花束を君に

Bó hoa gửi đến bạn

Độ khó: 07/15/17 05:26 Music
いのり

Cầu nguyện

TUẦN NÀY XEM GÌ