Bài hát tiếng Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 08/04/17 00:40 Music
Độ khó: 08/03/17 04:48 Music
Green Flash

Ánh chớp xanh

Độ khó: 08/02/17 04:07 Music
Ignite

Bừng cháy

Độ khó: 08/01/17 02:49 Music
やってみよう

Thử đi nào

Độ khó: 07/31/17 04:15 Music
君とずっと

Mãi bên em

Độ khó: 07/28/17 00:28 Music
Độ khó: 07/26/17 00:39 Music
Độ khó: 07/25/17 04:52 Music
前前前世

Tiền kiếp

Độ khó: 07/24/17 04:24 Music
Courage

Lòng dũng cảm

Độ khó: 07/19/17 01:25 Music
Độ khó: 07/19/17 03:34 Music

ito

TUẦN NÀY XEM GÌ