Bài hát tiếng Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 01/18/18 05:12 Music
Độ khó: 01/18/18 04:52 Music
Độ khó: 08/18/17 04:51 Music
花かがり

Hana Kagari

Độ khó: 08/15/17 05:24 Music
いのちの理由

Lí do của sự sống

Độ khó: 08/13/17 4:06 Music
カナリア

Canaria

Độ khó: 08/11/17 05:22 Music
Best Friend

Bạn thân

Độ khó: 08/10/17 04:43 Music
だんご大家族

Đại gia đình Dango

Độ khó: 08/09/17 04:08 Music
愛こそ

Chính là tình yêu

Độ khó: 08/08/17 05:20 Music
タイヨウのうた

Khúc hát mặt trời

Độ khó: 08/07/17 01:27 Music
Độ khó: 08/06/17 04:07 Music
Crossing Field

Crossng Field

TUẦN NÀY XEM GÌ