Video giới thiệu văn hoá Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 11/26/16 10:35 Culture
The Power of Curiosity

Sức mạnh của sự tò m...

Độ khó: 09/08/16 02:24 Culture
しばわんこの和のこころ Ep10

Tinh thần Nhật Bản c...

Độ khó: 08/31/16 02:28 Culture
しばわんこの和のこころ Ep9

Tinh thần Nhật Bản c...

Độ khó: 08/27/16 2:10 Culture
しばわんこの和の心 (Ep7)

Tinh thần Nhật Bản c...

Độ khó: 08/11/16 02:31 Culture
しばわんこの和の心 (Ep6)

Tinh thần Nhật Bản c...

Độ khó: 07/17/16 02:31 Culture
しばわんこの和の心 (Ep4)

Tinh thần Nhật Bản...

Độ khó: 07/02/16 02:09 Culture
柴わんこの和の心 Ep3

Tinh thần Nhật Bản c...

Độ khó: 06/28/16 02:31 Culture
柴わんこの和の心 Ep2

Tinh thần Nhật Bản c...

TUẦN NÀY XEM GÌ