Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Dù đó là quá khứ hèn nhát mà em đã thừa nhận

Em vẫn cảm thấy sợ hãi như thể chẳng hiểu được điều gì


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

それ

それ

đó, cái đó

強い

つよい

Mạnh mẽ

2

ない

ない

không có

長い

ながい

Dài

高い

たかい

Cao ,mắc

ひと

Người, con người

ママ

ママ

Mẹ ,má

後ろ

うしろ

Phía sau

こえ

Giọng nói,tiếng nói

まで

まで

cho tới

いま

Bây giờ, hiện tại

小さな

ちいさな

Nhỏ bé

名前

なまえ

tên

呼ぶ

よぶ

Gọi

いくつ

いくつ

Bao nhiêu cái, bao nhiêu tuổi

出す

だす

Lấy ra

も

Cũng

弱い

よわい

Yếu, kém

なか

bên trong, giữa, trong số những

Mắt

わたし

Tôi, con...

たい

たい

muốn

ここ

ここ

Chỗ này, nơi này

きみ

Em, anh, bạn...

いる

いる

ở, tồn tại

暗い

くらい

Tối

世界

せかい

Thế giới

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

過去

かこ

quá khứ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

代わる

かわる

Thay thế,giảm bớt,phải được thay thế

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

儚い

はかない

phù du;

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Crossing Field (Crossng Field)

Tên Romaji: Crossing Field

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ LiSA+
Crossing Field (Việt Sub)

Crossing Field

Crossng Field

Dễ
639

VIDEO LIÊN QUAN