KHO VIDEO

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.


Độ khó: 01/18/18 05:12
Music
Độ khó: 01/18/18 04:52
Music
Độ khó: 08/18/17 04:51
Music
花かがり

Hana Kagari

Độ khó: 08/13/17 4:06
Music
カナリア

Canaria

Độ khó: 08/11/17 05:22
Music
Best Friend

Bạn thân

Độ khó: 08/09/17 04:08
Music
愛こそ

Chính là tình yêu

Độ khó: 08/07/17 01:27
Music
Độ khó: 08/04/17 00:40
Music
Độ khó: 07/31/17 04:15
Music
君とずっと

Mãi bên em

Độ khó: 07/28/17 00:28
Music
Độ khó: 07/26/17 00:39
Music
Độ khó: 07/24/17 04:24
Music
Courage

Lòng dũng cảm

Độ khó: 07/19/17 01:25
Music
Độ khó: 07/19/17 03:34
Music

ito

Độ khó: 07/15/17 05:26
Music
いのり

Cầu nguyện

Độ khó: 07/14/17 05:01
Music
Innocence

Ngây thơ

Độ khó: 07/12/17 04:31
Music
かける

Kakeru