PiPop

HƯỚNG DẪN CÁCH DỊCH

Lưu ý

Để tiến hành dịch, bạn cần đăng nhập để lưu lại lịch sử dịch của bạn. Để đảm bảo chất lượng, sau khi bạn dịch, team Pika sẽ tiến hành KIỂM TRA câu dịch, và sau khi được team xác nhận, câu dịch của bạn sẽ dược coi là câu dịch chính thức.


Bước 1 : Lựa chọn bài hát

Bạn có thể dịch 1 bài hát CHƯA CÓ LỜI DỊCH ĐẦY ĐỦ hoặc ĐÃ CÓ LỜI DỊCH ( Nếu bạn nghĩ lời dịch chưa đủ tốt )

Để tìm bài hát chưa có lời dịch đầy đủ, bạn click vào "DỊCH" trên thanh menu phía trên. Để tìm bài hát đã có lời dịch , bạn click vào "KHO VIDEO" trên thanh menu phía trên.

Bạn click vào Video ưa thích.


Bước 2 : Vào trang phân tích

Click vào "DỊCH NÀO" phía dưới video. Bạn cần Đăng nhập để bắt đầu dịch

Phía dưới sẽ có tên các thành viên tham gia dịch


Bước 3 : Lựa chọn câu dịch

Bạn có thể filter để chỉ hiển thị những câu chưa có lời dịch bằng cách bấm vào button màu đỏ.

Để lựa chọn câu dịch, Bạn click vào hình cái bút tương ứng với câu hát. Phần nội dung câu hát sẽ được cập nhật sang bóc bên phải.


Bước 4 : Tiến hành dịch câu dịch

Bạn điền câu dịch của bạn và lý do sửa ( nếu như câu dịch trước đó đã có 1 bản dịch khác ) , sau đó bấm "DỊCH"

Bạn có thể bấm "Câu tiếp" hoặc "Câu trước" để chuyển sang câu tiếp theo ( phía trước)

Bạn có thể bấm "Xem toàn bộ câu dịch" để xem các câu dịch của người khác.

Team Pika sẽ tiến hành kiểm tra lại câu dịch của bạn.