KHO VIDEO

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.


告白10ヵ条

Mười điều em bày tỏ

Độ khó:
6786

サイハテアイニ

Saihate Aini

Độ khó:
6786

Secret base

Secret base

Độ khó:
6786

If

Nếu như...

Độ khó:
6786

サンタマリア

Santa Maria

Độ khó:
6786

世界で一番愛した人

Người tôi yêu nhất

Độ khó:
6786

ワタリドリ

Dracula La

Độ khó:
6786

Clock Strikes

Clock Strikes

Độ khó:
6786

花唄

Bài hát của loài hoa

Độ khó:
6786

365日の紙飛行機

Máy bay giấy 365 ngà...

Độ khó:
6786

BE FREE

Tự do

Độ khó:
6786

ハイゼンベルク

Heisenberg

Độ khó:
6786

Prisoner Of Love

Prisoner Of Love

Độ khó:
6786

スカーレット

Màu đỏ thẫm

Độ khó:
6786

君がくれたもの

Thứ em trao anh

Độ khó:
6786

Spirits

Tinh thần

Độ khó:
6786

Y.M.C.A

Y.M.C.A

Độ khó:
6786

月が満ちる前に

Trước lúc trăng tròn

Độ khó:
6786