CÁC BÀI VIẾT THUỘC CHUYÊN MỤC TÀI LIỆU N2
Ngữ pháp N2 – Phần 6 ~うちに

15 November, 2016   pikaadmin

Ngữ pháp N2 – Phần 5 ~てはじめて

13 November, 2016   pikaadmin

Ngữ pháp N2 – Phần 4 ~(か)と思うと・~(か)と思ったら

1 November, 2016   pikaadmin

Ngữ pháp N2 – Phần 2 にかかわらず・にかかわりなく Dù trong trường hợp nào đi nữa, cho dù là A đi nữa

26 October, 2016   pikaadmin

Ngữ pháp N2 - ①~か~ないかのうちに Cấu trúc ngữ pháp được biên soạn dựa trên cuốn 「新完全マスター」

25 October, 2016   pikaadmin