CÁC BÀI VIẾT THUỘC CHUYÊN MỤC TÀI LIỆU N1
Ngữ pháp N1 – Phần 2 – や否や

22 September, 2016   pikaadmin

Ý nghĩa : Ngay sau khi làm hành động A thì làm ngay hành động B ~

21 September, 2016   pikaadmin