Ngữ pháp N2 – Phần 6 ~うちに

15 November, 2016   pikaadmin

Ngữ pháp N2 – Phần 5 ~てはじめて

13 November, 2016   pikaadmin

Ngữ pháp N2 – Phần 4 ~(か)と思うと・~(か)と思ったら

1 November, 2016   pikaadmin

Ngữ pháp N2 – Phần 3 にもかかわらず

30 October, 2016   pikaadmin

Ngữ pháp N2 – Phần 2 にかかわらず・にかかわりなく Dù trong trường hợp nào đi nữa, cho dù là A đi nữa

26 October, 2016   pikaadmin

Ngữ pháp N2 - ①~か~ないかのうちに Cấu trúc ngữ pháp được biên soạn dựa trên cuốn 「新完全マスター」

25 October, 2016   pikaadmin

Sau hai cấu trúc ngữ pháp liên quan đến thời gian, số thứ 3 tiếp tục là một mẫu về thời gian nữa : 〜なり

25 September, 2016   pikaadmin

Ngữ pháp N1 – Phần 2 – や否や

22 September, 2016   pikaadmin

Năm nay, ngày 22 tháng 9 là ngày nghỉ lễ ở Nhật, hay còn được gọi là ngày thu phân. Bạn đã biết gì về ngày lễ này ?

22 September, 2016   pikaadmin

Ý nghĩa : Ngay sau khi làm hành động A thì làm ngay hành động B ~

21 September, 2016   pikaadmin
Trang 1 / 212